AMHP0028 בקבוק שתיה – מרקל

מרקל- בקבוק שתיה מחומר PE רך, חלון לכמות המשקה בבקבוק. נח ללחיצה, סחיטה, תחרויות ספורט. באישור מכון התקנים. 750 מ”ל

תיאור מוצר

מרקל- בקבוק שתיה מחומר PE רך, חלון לכמות המשקה בבקבוק. נח ללחיצה, סחיטה, תחרויות ספורט. באישור מכון התקנים. 750 מ”ל