AMKE6173 מחזיק מפתחות עם קופסה לכרטיסי ביקור – סאני

קופסה לכרטיסי ביקור מאלומיניום ופלסטיק

עם מחזיק מפתחות תואם ממתכת מגיע באריזת מתנה

תיאור מוצר

קופסה לכרטיסי ביקור מאלומיניום ופלסטיק

עם מחזיק מפתחות תואם ממתכת מגיע באריזת מתנה