AV1246 מחזיק תג עובד נשלף מרובע

מחזיק תג עובד נשלף יויו בצורת ריבוע

מידות בס"מ: 3.2×3.2

תיאור מוצר

מחזיק תג עובד נשלף יויו בצורת ריבוע

מידות בס"מ: 3.2×3.2