AV1460 שעון קיר דמוי מומנטס

שעון קיר דמוי פרח עם 8 מסגרות לתמונות

כולל סוללה

מידות בס"מ: 35x35x3.5

תיאור מוצר

שעון קיר דמוי פרח עם 8 מסגרות לתמונות

כולל סוללה

מידות בס"מ: 35x35x3.5