AV1567 אוזניות בלוטוט ספורטק

אוזניות בלוטוט עם איכות ועוצמת שמע מצוינת לפעילות ספורטיבית

כולל מיקרופון לביצוע שיחות טלפון

באריזת מתנה שקופה

תיאור מוצר

אוזניות בלוטוט עם איכות ועוצמת שמע מצוינת לפעילות ספורטיבית

כולל מיקרופון לביצוע שיחות טלפון

באריזת מתנה שקופה