AV1361 מחזיק מפתחות חושן עגלות

מחזיק מפתחות עם שיבוץ של אבני החושן, בצורת חמסה עם אפשרות לפתיחת עגלות סופר וכיתוב תפילת הדרך מאחור

באריזת מתנה

תיאור מוצר

מחזיק מפתחות עם שיבוץ של אבני החושן, בצורת חמסה עם אפשרות לפתיחת עגלות סופר וכיתוב תפילת הדרך מאחור

באריזת מתנה