AZ4704 בקבוק זכוכית "TEA BREWING" דופן כפולה עם פילטר

בקבוק זכוכית "TEA BREWING" דופן כפולה עם פילטר לחליטת תה מכסה במבוק מבית H2O

·ניתן להשתמש בבקבוק לחליטת תה
·דופן כפולה לבידוד חום / קור
·בקבוק בעל שטח מיתוג גדול מאוד
נפח: 380 מ"ל

תיאור מוצר

בקבוק זכוכית "TEA BREWING" דופן כפולה עם פילטר לחליטת תה מכסה במבוק מבית H2O

·ניתן להשתמש בבקבוק לחליטת תה
·דופן כפולה לבידוד חום / קור
·בקבוק בעל שטח מיתוג גדול מאוד
נפח: 380 מ"ל