AMHP0058 כוס טרמית פלסטיק בשילוב נירוסטה – הופר

כוס טרמית מנירוסטה, פנים פלסטיק פיה נוחה לשתיה. 480 מ”ל.
אריזת מתנה. באישור מכון התקנים

תיאור מוצר

כוס טרמית מנירוסטה, פנים פלסטיק פיה נוחה לשתיה. 480 מ”ל.
אריזת מתנה. באישור מכון התקנים