AV1543 תג שם דמוי עור צ'ק-אין

תג שם דמוי עור מפואר למזוודה עם סגר מגנט

באריזת מתנה

מידות בס"מ: 11×6.7×0.5

תיאור מוצר

תג שם דמוי עור מפואר למזוודה עם סגר מגנט

באריזת מתנה

מידות בס"מ: 11×6.7×0.5